Kerti növények

8. tavaszi vadvirág bemutatása

Bemutatjuk a hazánkban is honos korai tavaszi vadvirág fajtákat, és azok főbb jellemzőit.

1. Erdei szellőrózsa

Fehér virágai ötszirmúak, a szirmok lekerekítettek. Levelei hármasan hasadtak vagy osztottak. Az egész növény selymes, fehér szőrű. A másik két hasonló, fehér virágú szellőrózsafaj (berki és hármaslevelű) szára teljesen kopasz. A bogláros szellőrózsa pedig sárga virágú. A középhegységekben szórványos, máshol ritka. Erdőssztyeppfaj, mely mészkő alapú tölgyesek tölgyesekben, szteppréteken és ritkán löszgyepekben fordul elő. A növény mérgező anyagot tartalmaz!

Erdei szellőrózsa (anemone sylvestris)
Erdei szellőrózsa (anemone sylvestris)

2. Odvas keltike

Levelei háromosztatúak és részben karéjosak. A szár felálló, nincs rajta allevél. A fürtvirágzat között elliptikus tojásdad  murvalevelek figyelhetőek  meg. Az igen hasonló ujjas keltike murvalevelei ujjakhoz hasonlóan hasítottak. A középhegységben és a Dunántúlon gyakori, az Alföldön ritka. Ligeterdőkben, tölgyesekben és bükkösökben egyaránt előfordul.

Odvas keltike (Corydalis cava)
Odvas keltike (Corydalis cava)

3. Apró nőszirom

A legkisebb nősziromfajunk, mely gyakran nagy telepeket alkot. A lepel cimpái gyakran visszahajlóak. A középhegységekben gyakori, az Alföldön szórványos-ritka. A középhegységekben általában mészkősziklagyepeken vagy lejtősztyeppréteken található meg. A Kiskunságban nyílt homoki gyepekben, míg a Tiszántúlon löszös vagy szikesedő legelőkön találkozhatunk vele.

Apró nőszirom (Iris pumila)
Apró nőszirom (Iris pumila)

4. Lecsepült veronika

A virágok világoskék vagy világoslila színűek. A virágok füzérvirágzatba állnak össze. A szár heverő, csupán a virágos hajtás egyenesedik fel, a növény alacsony (5-2o cm). A levelek átellenesek, hosszúkás-tojásdadok vagy megnyúlt elliptikusak, a levélszél csipkés. A toktermés szív alakú. Hasonló veronikafajok a Jacquin-veronika, a bécsi és az ösztörűs veronika, amelyek felállószárúak, Magyarország egész területén gyakori-szórványos. Száraz gyepekben, szikesedő gyepekben, sztyeppréteken, erdőspuszták tisztásain, legelőkön találkozhatunk vele.

Lecsepült veronika (Veronica prostrata)
Lecsepült veronika (Veronica prostrata)

5. Ligeti csillagvirág

A lepel élénkék, a tőkocsány általában bíborbarna. A növénynek tőlevele van. A csillagvirágfajok nehezen elkülöníthetőek, inkább a földrajzi elterjedés alapján határozhatóak. A nyugati csillagvirág a Duna-völgyében, a Balaton-felvidéken, a Mecsekben fordul elő. Ártéri kemény- és puhafaelegyes ligeterdőkben, gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben található meg.

Ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis)
Ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis)

6. Pirosló hunyor

A virágok bókolóak, a takarólevelek színe bordó, lilásvörös, néha zöldesen futtatott. A levelek tenyeresen összetettek, a levélkék visszásak a szélük fogazott. A többi hunyorfajtól vöröses virágai egyértelműen megkülönböztetik. Hazánkban a Dunazug-hegységben a Börzsönyben, a Naszályban és a Bükkben fordul elő. Elsősorban gyertyános-tölgyesek és bükkösök aljnövényzetében, még lombfakadás előtt virágzik.

Pirosló Hunyor (Helleborus purpurascens)
Pirosló Hunyor (Helleborus purpurascens)

7. Nemes májvirág

Levelei háromkaréjúak. Impozáns virágai élénk-kék színűek. Szára molyhosan fedőszőrös. Magyarországon ritka elterjedésű, főleg az Északi-középhegységben és a Mecsek vidékén figyelhető meg. Gyertyános-tölgyesekben és bükkösökben fordul elő. Enyhén mérgező növény, régen a népi gyógyászatban máj-, epe- és veseproblémákra alkalmazták.

Nemes májvirág (Hepatica nobilis)
Nemes májvirág (Hepatica nobilis)

8. Kikeleti hóvirág

Egyik legkorábban nyíló tavaszi vadvirág a kikeleti hóvirág. A lepel fehér, a belső lepellevelek kicsípett végűek, zöldesek, a virág bókoló. Egy tőkocsányon általában egy virág található. A levél hosszúkás. A középhegységekben gyakori, a Kisalföldön szórványos, az Alföldön igen ritka. Ligeterdőkben, bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben néhol tömegesen fordul elő.

Kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis)
Kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis)